Megalakult a Magyar Klaszterközösség

Megalakult a Magyar Klaszterközösség

A klaszterek a különböző iparágak kiemelkedő képviselőinek szakmai közösségei. Menedzsmentjeink a tagvállalatok és a gazdasági ökoszisztéma versenyképességét növelő szolgáltatásokat nyújtanak. A klaszterek nemzetgazdasági szempontból jelentős értéket képviselnek. A COVID-19 járvány okozta krízis utóhatásaiban, az ipari szereplőknek még hatékonyabban – jobban, mint eddig bármikor – együtt kellett és kell működniük. Ebben a klasztereknek, mint az innovatív piaci szereplőket hatékonyan aktivizálni képes platformoknak, kiemelt szerepük lehet. Ebből a célból jött létre több, mint 20 klaszter együttműködése révén a Magyar Klaszterközösség.

A Magyar Klaszterközösség összefogásának célja bemutatni a klaszterek által biztosított üzleti és technológiai értékeket. Megismertetni a szektorokon átívelő klaszterközi kapcsolatrendszerünket és szakértői bázisunkat, amelyben nap mint nap a hazai vállalkozások támogatásán dolgozunk! Szakmai tartalmak publikálásával hozzuk a köztudatba azokat a problémákat, melyekre a Klaszterközösség tagjai megoldást tudnak nyújtani. Létrehoztuk azokat a kommunikációs csatornákat, melyeken a legeredményesebben érhetjük el azokat a szervezeteket, vállalkozásokat, cégvezetőket, döntéshozókat, akikkel partneri-és/vagy ügyfélkapcsolatokat építhetünk.

A Magyar Klaszterközösség – az európai trendekbe illeszkedve – olyan egyedi és releváns támogatást képes nyújtani, amely meghatározó a tagok, a partnerek, sőt régiók gazdasági versenyképességének növelésében. Cselekvésre hívjuk a küldetésünkkel azonosulni képes intézményeket, cégeket és vezetőiket, döntéshozókat a közös- Klaszterstratégiában is megfogalmazott – célok elérése érdekében, illetve klasztereink, tagvállalkozásaink és a régiók gazdasági erősödése céljából.

Kiemelt feladatunk:

  • Klaszterközi hálózatépítés | Szorosabb menedzsmenti együttműködés, gyors elérési utak kialakítása a klasztertagok hatékonyabb támogatására a konzorciumépítésben, partneri- és ügyfél kapcsolatok kialakításában
  • Az egymást támogatni képes ágazatokban működő klaszterek fokozott kooperációja | Living-lab, pilot lehetőségek kiaknázása, win-win üzleti szituációk szupportálása
  • A klaszterközi információáramlás elősegítése | Információ és tudástranszfer a régiók gazdasági ökoszisztémájának erősítése céljából

Vidd a hírt!